Boeiende samenwerking met de Netherlands Respiratory Society

In opdracht van de NRS (Netherlands Respiratory Society) schreef ik de teksten voor de website van de Nationale Roadmap Longonderzoek. Een schrijfklus waarbij ik me als een vis in het water voelde. Niet in de laatste plaats vanwege het plezierige contact met prof. dr. Dirkje Postma van de longafdeling van het UMCG en communicatieadviseur Rob Janssen. Dirkje Postma is samen met andere professionals in haar specialisme zeer actief om longonderzoek beter op de kaart te zetten in Nederland. De website levert hieraan een mooie bijdrage.

Publicatie: artikel over de training van lichaam en geest

Jarenlang schreef ik uitsluitend in opdracht van profit en non-profit organisaties. Nu waag ik me voorzichtig (weer) op het terrein van de journalisten en publicisten.

Zo verscheen in februari een artikel van mijn hand over een Oosterse benadering van lichamelijke en geestelijke/cognitieve training. Voor het artikel heb ik drie mensen geïnterviewd die goed thuis zijn in de Chinese leer van het daoïsme: filosoof Jan Flameling, daoïst en trainer/therapeut René Goris en een van zijn eerste leerlingen Desiree Bardie.

Een tipje van de sluier? In het westen zijn we sterk geneigd om lichamelijke en geestelijke ontwikkeling los van elkaar te trainen. Daarbij krijgt cognitieve training verreweg de meeste aandacht. Terwijl we leren, vergeten we ons lichaam, en als we sporten, zijn we er met onze gedachten vaak niet bij.

Die scheiding van lichaam en geest is binnen het daoïsme ondenkbaar. Traditionele trainingsmethodes zoals Wudang fitness, yoga, taiji (tai chi), gongfu (kung fu), qigong (chi kung) en meditatie zijn bedoeld voor fysieke en mentale ontwikkeling tegelijkertijd. Ze zijn niet – zoals de meeste westerse sporten – ontwikkeld als een spelletje, of vanuit competitie of een schoonheidsideaal. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor een fysiek en mentaal gezond, lang leven. Daarbij is er niet alleen aandacht voor het individu, maar vooral ook voor het individu binnen de wereld al geheel.

Een prachtige benadering van Healthy Ageing waar we in ons moderne, technologische tijdperk nog wat van kunnen opsteken.

Klik op het plaatje voor het complete artikel.

Zoek je een schrijver/publicist die goed thuis is in gezondheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling, dan ben je van harte welkom bij Rieky Takken Tekst. Op deze pagina vind je het laatste nieuws.

Magazine Stenden Kenniscentrum Sociale Innovatie binnenkort online

Het heeft even geduurd, maar binnenkort is het zover. Dan verschijnt ‘Innovation that sticks’, het digitale magazine van het Stenden Kenniscentrum Sociale Innovatie. In het magazine interessante interviews die ik deed met minstens zo interessante mensen. Zo vertelt onderzoeker Jack Crielaard over de organisatie als ecosysteem, Ida Grasdijk over nieuwe concepten in de zorg, burgemeester Marga Waandars van Dongeradeel over burgerkracht, Ko Henneman over het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland, en vele anderen over nog meer zaken die ertoe doen. Zodra het magazine verschijnt, komt hier een link.